From the recording Held

Produced By:
Krishan Khalsa
Anthea Jaskirpal Kaur
Hansu Jot

Lyrics

Mangala saaj bhai-aa prabh apnaa gaa-i-aa raam

Abhinaasee var suni-aa man upji-aa chaa-i-aa raam

Chorus

Man preet laagä vadä bhaagä kab milee-ä puran patay

Sehjay samaa-ee-ä gobind paa-ee-ä dayho sakhee-ay mohi matay

Chorus

Din rän thaadhee kara-o sayvaa prabh kavan jugtee paa-i-aa

Binvant naanak karahu kirpaa lähu mohi larh laa-i-aa

Chorus
Oh my Lord
Here I am, Hear me calling for your hand
Here I am, Hear me calling for your hand
Here I am, Here I am, Here I am
Oh my Lord

Hare Hare Wahe Guru
Hare Hare Wahe Guru